03-03-2021

Stichting Connect is verhuisd.

Per 1 maart 2021 is Stichting Connect gevestigd in het voormalige stadskantoor van gemeente Hengelo aan de Hazenweg. Wees welkom om een kijkje te nemen op onze nieuwe locatie.

Stichting Connect

Hazenweg 121

7556BM Hengelo

01-01-2021

Stichting Connect heeft in het kader van de openbare Europese aanbesteding “Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents Model” de officiële gunning gekregen. Wij zijn trots dat onze organisatie, werkzaamheden én kwaliteit zodanig positief zijn beoordeeld dat wij onze diensten mogen aanbieden bij de 14 Twentse Gemeenten, welke zijn aangesloten bij OZJT/Samen14

30-11-2020

Stichting Connect is HKZ-gecertificeerd door KIWA. Wij voldoen aan alle eisen zoals deze aan ons gesteld worden om ambulante hulpverlening te mogen aanbieden. #TROTS