Mensen de hand reiken, missie en visie

 • Mensen de hand reiken
  Met dit initiatief willen we mooie kansen voor mensen creëren. Met toegang tot de juiste middelen kunnen mensen zelf weer geïnspireerd raken en vertrouwen krijgen in hun eigen capaciteiten. Op deze manier kan men het leven weer in eigen hand nemen en zelfvertrouwen opbouwen. Kom meer te weten over ons door contact met ons op te nemen.
 • Missie
  Ieder mens heeft het recht deel te nemen aan de samenleving en een betekenisvol leven te hebben. Wij nemen hierin de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de aanpak van diverse psychosociale of psychiatrische problematieken. Dit gaan we doen door naast de cliënt te staan. Daar waar elke zorgvraag anders is, bieden wij vraaggerichte oplossingen en een persoonlijke benadering.
 • Visie
  Wij richten ons tot mensen met een psychosociale of psychiatrische aandoening. Mensen waarbij het leven net even iets anders loopt dan bij anderen. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet op basis van gelijkwaardigheid.
  Hierin ligt onze verantwoordelijkheid om een stabiele organisatie te zijn die meebeweegt met cliënten EN de maatschappelijke ontwikkelingen.