Stichting Connect is op zoek naar leden van de Raad van Toezicht met affiniteit in de zorg en aandachtsgebied HRM & Organisatieontwikkeling/Juridische zaken.

 

 

Wie zijn wij?

Stichting Connect is opgericht door 3 initiatiefnemers die het klappen van de zweep kennen binnen de zorgwereld. We hebben uitgebreide ervaringen opgedaan in verschillende onderdelen van de zorgsector. We zijn actief geweest in het werken met o.a. de volgende disciplines: gemeenten, geestelijke gezondheidszorg, justitie en politie, DJI, (jeugd) reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, ambulante residentiële jeugdhulpverlening, ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

De aanleiding voor de oprichting van Stichting Connect is dat wij het verschil willen maken tussen kwantiteit en de kwaliteit. De snelheid van kwantiteit gaat ten koste van de kwaliteit, integriteit en aandacht voor cliënten bij verschillende “grotere” instellingen.

Wij zijn een jonge, frisse organisatie met een duidelijke visie. Voor de organisatie zoeken wij leden voor de Raad van Toezicht.

Functiebeschrijving Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het strategische en organisatorische beleid van het bestuur en de wijze waarop het bestuur de bedrijfsvoering van de stichting uitoefent. De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit en adviseert in het belang van de stichting en weegt daarbij alle relevante belangen mee. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen onafhankelijk als bedoeld in de Corporate Governance Code Zorg.

Profiel

De Raad van Toezicht leden bezitten kennis voor het aandachtsgebied zorg, HRM & Organisatieontwikkeling/Juridische zaken. Het algemeen profiel van de raad van toezicht is conform de Governancecode Zorg 2017. De leden van de raad van toezicht beschikken over een aantal algemene deskundigheden. Daarnaast is specifieke deskundigheid gewenst.

Algemeen

Elk raadslid beschikt over:

 • Een HBO werk en denkniveau.
 • Affiniteit met en inzicht in de karakteristieken van het domein LVB en GGZ zorg.
 • Inzicht in het functioneren en besturen van organisaties in een maatschappelijke omgeving.
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Voldoende bestuurlijke ervaring en wijsheid om invulling te kunnen geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband.

Specifieke deskundigheid Profiel Human Resources Management & organisatieontwikkeling en Juridische zaken

 • Het lid heeft kennis van toekomstbestendige HRM & Organisatieontwikkeling vanuit verander-, kundig- en ontwikkelingsperspectief.
 • Hij/zij heeft eigentijdse kennis en ervaring op bestuurlijk, strategisch niveau met lerende organisaties/organisaties in ontwikkeling en strategische HRM vraagstukken met oog voor de eisen die ontwikkelingen rondom professionalisering en werkgeverschap stellen aan het strategisch HRM-beleid.
 • Het lid heeft ruime ervaring op gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en is in staat om vanuit het perspectief van de toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten.
 • Het lid HRM & Organisatieontwikkeling en Juridische zaken is eerste contactpersoon voor de MR. Vereiste deskundigheid, kennis en ervaring.
 • Daarbij zorgt de raad van toezicht in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.
 • Het is belangrijk dat ieder lid van de Raad van Toezicht, en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in het bestaande gezelschap. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de raad van toezicht, zoals dit overigens voor ieder orgaan van de onderneming geldt. Uiteraard moet iedere lid in de gelegenheid zijn om in principe alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.

Procedure

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag tegemoet.

Solliciteren kan via de website door jouw e-mail te sturen aan info@stichtingconnect.com

Wil je meer weten over deze functie of eens van gedachte wisselen neem dan contact met ons op middels e-mail: info@stichtingconnect.com of middels telefoonnummer 06-34 12 22 62

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.